Nieuw tijdvak ESF subsidie ‘duurzame inzetbaarheid’

Tilburg, 12 september 2016
esf-subs-groeit

Het agentschap SZW heeft het derde tijdvak geopend voor de ESF-subsidie ‘duurzame inzetbaarheid’. Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

 

Thema’s in 2016 zijn:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

  • Het derde aanvraagtijdvlak loopt van maandag 14 november 2016 tot en met vrijdag 25 november 2016. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Wat kan DILATO voor uw organisatie betekenen?

Inzetten van diverse effectieve interventies die passen in deze subsidiemaatregel en die impact hebben op de duurzame inzetbaarheid van uw organisatie. We noemen er een aantal:

o   ‘Effectief leiding geven aan duurzame inzetbaarheid’

o   de organisatiescan ‘duurzame inzetbaarheid’

o   vitaliteitsscan voor medewerkers

Naast deze interventies leveren we ook maatwerk. Dilato neemt uw zorgen uit handen door de ESF-aanvraag voor uw organisatie in te dienen.

 

Wilt u meer weten?

Wilt u hier mee over weten, neem dan contact op met ons op 013-532 10 15 of info@dilato.org . Of kijk anders op onze site, www.dilato.org .