Hoe duurzame inzetbaarheid bij Kloosterboer werkbaar werd.

Kloosterboer in transitie om de vitaliteit & duurzame inzetbaarheid van medewerkers blijvend te versterken.
Kloosterboer is een familiebedrijf met zo’n 700 medewerkers in dienst. Het bedrijf is 90 jaar geleden opgericht en heeft zich gespecialiseerd in opslag en transport van temperatuur gecontroleerde voedselproducten. Kloosterboer heeft verschillende vestigingen in Nederland en het buitenland. In Nederland geeft Dilato training op de vestiging Vlissingen, IJmuiden, Rotterdam en Velsen.
Duurzaamheid is een belangrijk thema in de bedrijfsvoering van Kloosterboer. Dit geldt ook voor de inzetbaarheid van de medewerkers. Om dit proces naar de toekomst te verbeteren is besloten dat er voortaan geen functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd, maar ontwikkel- en resultaatgesprekken.
Dilato is gestart met het trainen van zo’n 100 leidinggevenden bij Kloosterboer in het voeren van effectieve ontwikkel- en resultaatgesprekken. Duurzaamheid wordt opgenomen in de onderwerpen van het ontwikkelgesprek. Kloosterboer heeft haar visie op duurzaamheid hierin concreet en toepasbaar gemaakt.

HR Manager van Kloosterboer, Richard Roest, licht toe waarom Kloosterboer deze stap maakt en waarom zij gekozen hebben voor Dilato als partner hierin; “Wij willen beter dan voorheen, ons talent zichtbaar maken en er op die manier voor zorgen dat de juiste man/vrouw op de juiste plek komt en mee kan groeien met toekomstige ontwikkelingen.
Om dat voor elkaar te krijgen hebben we in plaats van de functionerings- en beoordelingsgesprekken ontwikkelgesprekken (voor de zomer) en resultaatgesprekken (voor het einde van het jaar) ingevoerd.
Om deze verandering goed van de grond te krijgen zijn we op zoek gegaan naar een adviesbureau dat ons daarbij kon helpen. Daarbij moest het verder gaan dan alleen het oefenen van een gesprek. Doelstellingen waren onder meer het professioneel voeren van de ontwikkel- en resultaatgesprekken, het creëren van uniformiteit en het verbeteren van de prestaties van de medewerkers en daarmee dat van de organisatie. Door middel van deze training leren de managers en leidinggevenden hoe zij het potentieel van de medewerker op een hoger niveau kunnen brengen. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij Dilato. Inmiddels zijn de eerste trainingssessies afgerond en krijgen wij van de deelnemers veel positieve feedback.”

Robbert Huser, projectleider vanuit Dilato over het traject bij Kloosterboer: “Mooi is te zien hoe duurzame inzetbaarheid parallel loopt naast het ontwikkelen van medewerkers en het verbeteren van prestaties. Nieuwe onderwerpen die opgenomen zijn in het Ontwikkelgesprek gaan ook over leefstijl, gezondheid of zelfs over demotie. Daar werd in het begin soms wel vreemd op gereageerd door de leidinggevenden, maar naarmate je er verder stil bij staat zag men wel de toegevoegde waarde van deze thema’s bij een gesprek. Deelnemers gingen inzien dat de kern en essentie van ontwikkelgesprekken gaat over hoe de medewerker met plezier en energie aan het werk kan blijven tot aan het pensioen en welke keuzes hij wil en kan maken om dit te realiseren”, vertelt Robbert verder, ”het gaat erom dat de medewerkers doorkrijgen dat ze zelf invloed hebben op hun toekomst en hier verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Met als doel om vitaal en inzetbaar te zijn tot aan zijn of haar pensioen.”.

Het team van Dilato heeft op zo’n drie maanden tijd een groep van 100 leidinggevenden getraind. Hierbij werd een online communicatiestijlenscan ingezet als voorbereiding op de training. De kleuren van Jung geven inzicht in hun eigen voorkeursstijl als leidinggevende. Als huiswerk kregen de deelnemers de opdracht mee om hun eigen team ‘in te kleuren’. “Fantastisch om te zien welke inzichten leidinggevenden krijgen als ze kijken hoe effectieve communicatie geoptimaliseerd kan worden door hiervan bewust te worden”, aldus Robbert, “en welke winst ze bij medewerkers zien als het gaat om duurzame inzetbaarheid en veranderingsbereidheid van hen. Ze zijn echt leergierig hoe deze onderwerpen concreet te maken bij hun medewerkers en welke rol zij daarin kunnen pakken.”
De training is gestart in maart 2015 met een tiental groepen. Er is ervoor gekozen om in groepen niet groter dan 10 deelnemers te trainen om zoveel mogelijk eigen praktijkinbreng mogelijk te maken zodat het zo dicht mogelijk bij hun eigen leervragen staat. De HR-afdeling heeft bij elke startsessie de aftrap gegeven waarbij door deelnemers vragen konden stellen over het hoe en waarom van deze nieuwe Ontwikkel- en Resultaatgesprekken.

Wilt u ook concreet met duurzame inzetbaarheid in uw organisatie aan de slag?

Neem dan contact op met uw vitaliteitsarchitect van Dilato.