ESF-subsidie ‘duurzame inzetbaarheid – nieuwe kansen!

Vanaf 19 oktober open voor nieuwe aanvragen

Medewerkers productief, gemotiveerd en gezond houden om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken: dat is het doel van de Regeling duurzame inzetbaarheid 2014-2020 van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Op 19 oktober start er weer een nieuwe subsidieronde en kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Een mooie kans om een volgende stap te maken met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Het thema duurzame inzetbaarheid wordt voor organisaties steeds belangrijker. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen een ESF- subsidie aanvragen voor advies en interventies om meer mensen langer en productief aan het werk houden.

Thema’s en activiteiten

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 1. bedrijfs-of organisatiescan;
 2. periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers;
 3. gezond en veilig werken;
 4. leercultuur voor werknemers;
 5. aanpassen organisatie van het werk;
 6. interne en externe mobiliteit;
 7. flexibele werkcultuur;
 8. arbeidstijdenmanagement.

Criteria

Subsidie krijgt u niet zomaar. Aan welke eisen moet uw project voldoen?

 • uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling;
 • uw project richt zich op de thema’s uit de regeling;
 • uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking.

Subsidiebedrag

De subsidie per project bedraagt maximaal 50 procent van de projectkosten en maximaal € 10.000,- per aanvrager.

‘First come, first served’

Vanaf 19 oktober 2015 om 9.00 uur tot en met 13 november om 17.00 uur kunt u uw aanvraag indienen. Houdt u er rekening mee dat de voorbereiding van uw aanvraag ook tijd vraagt. Ervaring leert dat u voor het formuleren van uw vraag, het regelen van budget en het aanmaken van uw eigen account gerust enige weken mag reserveren. Bovendien is het goed om uw aanvraag vroeg in te dienen: voor deze regeling geldt namelijk ‘op=op’. Als in het genoemde tijdvak het totaalbedrag van de aangevraagde subsidies hoger is dan het subsidieplafond (in dit geval € 22 miljoen), worden aanvragen afgehandeld in volgorde van ontvangst.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Dilato kan u op diverse manieren ondersteunen bij de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. In uw aanvraag kunt u bijvoorbeeld de volgende onderdelen meenemen:

 • organisatiescan duurzame inzetbaarheid;
 • periodiek onderzoek in de vorm van een vitaliteitscan;
 • complete projectaanpak inclusief uitvoering;
 • diverse workshops en trainingen zoals:

Meer weten?

Meer informatie over onze dienstverlening vindt u hier op onze website. Uiteraard ontwerpen wij graag samen met u een programma dat optimaal aansluit op uw specifieke behoeften én voldoet aan de subsidiecriteria. Neem voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden gerust contact op met ons. Wij zijn graag bereid om samen met u de mogelijkheden voor een subsidiabel programma te verkennen en u te begeleiden bij uw subsidieaanvraag.