ESF Subsidie ‘Duurzame Inzetbaarheid’ biedt kansen!

Organisaties die beleidsmatig aan de slag gaan met Duurzame Inzetbaarheid kunnen aanspraak maken op subsidie uit het Europees Sociaal Fonds voor het inzetten van een externe adviseur.

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn o.a.:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers

Wilt u contact opnemen met een van onze vitaliteitsarchitecten met de aanvraag van deze subsidie?

EMAIL:             info@dilato.org
TELEFOON:    013 – 5 32 10 15

Dilato kent de weg in het subsidielandschap en ondersteunt u graag met de aanvraag van deze ESF subsidie.