Nieuwe Covey gevonden!

Bij een havenbedrijf zijn we een MD-traject gestart dat in eerste instantie gericht is op de middenmanagers van de organisatie. Zij zitten in de sandwich-rol, tussen directie/MT en medewerkers in. Het traject is gericht op het versterken van hun leiderschap in de dagelijkse praktijk zodat ze krachtiger worden in hun besluitvorming en in het geven van feedback, en effectiever gebruik maken van de potentie van hun team.

Een moetje
We gebruiken onder andere de theorieën van Stephen Covey en Jung, lekker praktisch en meteen toepasbaar. Soms denken de cursisten dat dit een ‘moetje’ is vanuit de organisatie of vragen ze zich af of ze hun werk niet goed doen, terwijl dit eigenlijk een cadeau is voor hen. Met de vraag “Wil jij als leidinggevende succesvoller zijn?” krijgen we de deelnemers mee in een dergelijk ontwikkelingstraject. Startgesprek We hebben een startgesprek met iedereen die deelneemt aan dit leiderschapstraject. Dit gesprek vindt plaats met de deelnemer zelf, de direct leidinggevende en de trainer/coach van de groep. We bespreken de eerder uitgevoerde 360°-feedbackresultaten om de ontwikkeldoelen helder te krijgen en scherp te stellen. Als trainer/coach is het bijzonder interessant om te zien hoe de communicatie tussen de gesprekspartners verloopt en welke punten er verder ter sprake komen. Vertellen ze alles of blijven er nog zaken onbesproken en waarom? Het is ook boeiend om te zien hoe de leidinggevende feedback geeft op de ontwikkelgebieden van de deelnemer en of hij zelf reflecteert op wat hij anders zou kunnen doen.

jump

Laatkomer
Tijdens een onlangs gehouden startgesprek kwam Michiel wat later binnen. Hij moest nog wat operationele zaken afhandelen in een van zijn loodsen. Zijn direct leidinggevende was al in de kamer. Michiel is een supercharismatische man, vol vuur en energie. Een man van de praktijk. Hij heeft zijn weg bewandeld binnen de organisatie, is gestart op de heftruck en is nu al jaren supervisor van inmiddels vier ploegbazen.

 

Simpele principes
We starten het gesprek, wandelen door de 360° heen en iedereen komt aan het woord. Ik vertel hem de inhoud en opzet van het programma en vertel hem ook dat we onder andere het werk van Stephen Covey gaan gebruiken. “Wat of wie gaan we gebruiken?”, is de reactie van Michiel. Hij neemt nooit een blad voor de mond. Je weet meteen wat hij van iets vindt en hij steekt het nooit onder stoelen of banken. Ik moet lachen als hij zo reageert, ik ken hem van een eerdere trainingsgroep. Ik vertel waar Covey voor staat, dat de 7 eigenschappen van effectief leiderschap en de principiële levenshouding die hij in dat boek uitlegt de wereld rond zijn gegaan en een belangrijke referentie zijn geworden in managementland. “Weet je,” zegt Michiel dwars door het gesprek heen, “mijn principes zijn heel simpel! Ik heb er drie en dat zijn de volgende:

  1. Je moet regelmatig een dolletje kunnen doen met de mannen.
  2. Je moet af en toe ook zelf in de zeik genomen worden door die mannen.
  3. Je moet er voor ze zijn, altijd!

Dat is wat ik doe, elke dag weer”, vertelt hij met een stralende energie in zijn ogen. En hij heeft gelijk. Dit is ook de praktijk. Er zit zo veel wijsheid in die mannen zelf, die elke dag in de loods staan te werken, van de werkvloer afkomen en nu leidinggevenden zijn. Die hun positie vaak pas krijgen als ze door de groep gevraagd worden. Die elke dag ploeteren tussen meewerken met die mannen en tegelijkertijd ook slagen willen maken in hun team, efficiëntie en andere leidinggevende taken; elke dag in een soort van spagaat. Die vaak denken en vinden dat intern overleg een hoop tijd kost en dat vooral die kade op tijd leeg moet.

Wijsheid van de werkvloer
De theorie van Covey is voor ons in dit soort trajecten niet heilig, ze is een middel en geen doel op zich. Wij gebruiken haar om leidinggevenden praktische inzichten te geven in hoe je als leidinggevende effectiever en succesvoller kunt zijn in de dagelijkse operatie. De 7 eigenschappen zijn een handreiking en wij geloven er vooral in dat je moet doen wat voor jou werkt. Michiel heeft zo zijn eigen eigenschappen in de praktijk ontwikkeld. Hij houdt koers met zijn eigen principes en draagt ze ook graag uit. Volgens mij hebben we de nieuwe Covey in dit havenbedrijf gevonden, eentje met het hart op de juiste plaats, die elke dag vecht voor zijn mensen en zijn bedrijf. Hoe mooi is het om met zulke bevlogen mensen weer een volgende stap te mogen zetten in hun leiderschap.

 

Greg Kalfus